Mateřská škola U Přehrady

Soutěžní návrh.

Máme štěstí, že v teamu který pracoval na návrhu školky je několik lidí, kteří jsou s tématem přímo konfrontováni v osobním životě. Někteří z nás vychovávají děti, které právě navštěvují anebo nedávno navštěvovaly různé typy mateřinek. Práce na koncepci architektonického návrhu byla tedy protkána mnoha reálnými konfrontacemi a neváhali jsme také komunikovat s řadou provozovatelů stávajících školek (zejména novostaveb), tak abychom dospěli k pokud možno ideálnímu řešení. Při tvorbě prostředí pro pozoruhodný mladý svět předškolních dětí nelze postupovat jednoznačným způsobem a řídit se pouze obecnými pravdami a pravidly. Prostudovali jsme mnoho zajímavých provozů s různým tvarováním, typologií, výraznými barevnostmi, spoustou herních prvků. Po pečlivé rozvaze jsme si na základě získaných zkušeností stanovili pár základních východisek podle kterých jsme se snažili dům navrhnout – dle důležitosti – velká, prostorná a různorodá zahrada s přímou vazbou na třídy, dobře vyřešit svažitost parcely, srozumitelné provozní schéma, všechny třídy stejné, využití zdravých materiálů, uspokojivé denní osvětlení, jednoduchý, úsporný a “pravdivý” dům (továrna na děti), patřičná vstupní část domu – parter.

místo
Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česká Republika
projekt
2023

Leave a Reply