Rekonstrukce náměstí v Tuchlovicích

Soutěžní návrh – 3. místo.

I

Klíčovým motivem navrhovaného řešení náměstí v Tuchlovicích jsou prostorové a funkční vazby místa. Zásadní je přeložka části dopravní komunikace Ke Stráži a její nové napojení na Karlovarskou. Toto řešení eliminuje stávající dopravní uzel v centru obce a zejména pak v další fázi redukuje asfaltovou plochu křižovatky. Řešené území se tímto způsobem přirozeně zapojuje do kontinuálního prostoru původního náměstí lemující Karlovarskou. Nový centrální prostor respektuje původní trojúhelníkové rozložení. Kruhový motiv “reuse” původní dlažby však tento prostor pomáhá vnímat více kompaktně a přidává mu tolik potřebné lidské měřítko. Vodní prvek je umístěn na pomyslném vektoru odkazující k Sváteční cestě.

II

Těžiště náměstí vnímáme právě v průsečíků původních komunikací, a proto v návrhu upravujeme poměrně zásadním způsobem automobilovou dopravu. V původní stopě je zamýšlená pouze obslužná komunikace / pěší zóna pro rezidenty, zásobování a pro produkci kulturních a tržních akcí pro které je zde navrženo také krátkodobé stání. Objekt stávajícího kiosku transformujeme do nové obchodní jednotky s integrovanou toaletou pro veřejnost. Nové umístění objektu napomáhá definovat lidské měřítko náměstí. Vybavení mobiliáře je navrženo lapidárně.

III

V dlouhodobém kontextu bychom považovali za dobré vyřešit také navazující prostor náměstí. V návrhu je toto řešeno pouze ideově. Odstraněním benzínového čerpadla a jeho nahrazením pobytovou plochou lemovanou zelení. Dojde k vyřešení předprostoru senior home řešením dopravy v klidu. Dále bude prodloužen chodník lemující Karlovarskou silnici, takže nebude přerušena jeho návaznost až k náměstí.

místo
Tuchlovice, Středočeský kraj, Česká Republika
investor
obec Tuchlovice
projekt
2023

Leave a Reply