Plovoucí sauna Lom

Plovoucí sauna v bývalém kamenolomu

Návrh sauny ovlivnilo zejména místo samé a jeho specifická uzavřenost a tajuplnost. Klient definoval rozsah zadání a naším hlavním úkolem bylo nalézt správné měřítko pro plavidlo – objekt. Právě kvůli ideálním rozměrům jsme se rozhodli utilitární typologii doplnit o vnější ochoz který je spíše sporadicky definován subtilním modřínovými prvky. Modřínová fasáda, spodní paluba, horní paluba a schodiště jsou prvky vnějšího pláště objektu, které budou postupem času stříbřít estetiku plavidla dobrým směrem. Je pravděpodobné že časem bude vypadat lépe než nyní. Topí se dřevem.

Konstrukční a technické řešení

Specifická situace místa – tedy jeho velmi komplikovaná dostupnost a možnosti realizace, definovala konstrukční řešení plavidla ale také samotné dřevostavby na pontonu. Plovák je navržen a realizován jako segmentová konstrukce ( vierendeelův nosník ) zejména z důvodů optimalizace hmotnosti tak aby bylo možné konstrukci na místo dopravit a smontovat bez použití mechanizace. Dřevěná konstrukce sauny a ochozu zajišťuje lepší přenášení zatížení mezi konstrukcí a vodní plochou. Exteriérové nosné prvky jsou z českého modřínu. Interiér sauny tvoří čisté smrkové dřevo. Plavidlo je zakotveno u skalní terasy, která umožňuje přístup na střešní terasu, dále po schodiště na spodní ochoz po kterém je možné objekt volně obcházet.

Místo
Lipnice nad Sázavou, Česká republika
Investor
Hidden Retreat s.r.o.
Projekt
2020
Dokončení
2021
Stávající stav
dokončeno
Fotografie
atelier HRA, Jaroslav Holý, Michal Čepek - Hidden Retreat