Povodí Vltavy Strakonice

Soutěžní návrh.

Specifický charakter místa vybraného pro stavbu nového objektu Povodí Vltavy nás v navrhování vedl poměrně přímou cestou. Lineární uspořádání parcely a obdobné vazby okolí (krajina, řeka, silnice, okolní zástavba) vybízí k navržení dlouhého a subtilního domu. Tento pak bude pozitivně vnímán z vyvýšené komunikace, odkud bude nejvíce vnímán míjejícím publikem, dále pak frázování jeho fasády podporuje vizuální vjem ze stavby. Typologie a rozložení provozů pak reaguje na místo samé a snaží se vytvořit vhodné a kvalitní životní prostředí. Důležitým parametrem návrhu může být řešení přilehlého území – tedy budoucí vodní biotop ze stávajícího slepého ramene Otavy a západní předprostor objektu, který by mohl být využíván jako rekreační louka s přírodním posezením a ohništěm případně vodní prvkem, edukačním prostorem atd…

místo
Strakonice, Jihočeský kraj, Česká Republika
projekt
2023

Leave a Reply