Vila v Prievidze

Rodinný dům atriového typu je velkorysý, kompaktní, užívá světlík
a atrium a pracuje se světlem. Dispozice vychází z uspořádání v rastru
čtverců 4x4m. Prostory se tak přirozeně prolínají a vytváří příjemné
pobytové zóny bez nadbytečných komunikačních prostor. Rodinný dům
je čtvercový s dominantním světlíkem uprostřed, k němu přiléhá objekt
garsonky a stodoly. Objekty jsou doplněny o pergoly, plnící funkci jak
zastřešení komunikačních a pobytových prostor, tak stínění prosklených
ploch domu, a však konstrukce objektů je převyšující dává tak najevo
svou přítomnost a dominanci. Objekt je navržen tak, aby splnil veškeré
nutné parametry pro nízkoenergetický standart.

Studie byla zpracována v ateliéru H3T architekti, navazující fáze projektu a návrh interiéru v atelieru HRA.

Místo
Prievidza, Slovensko
klient
soukromá osoba
projekt
2020
dokončení
2021
Stávající stav
dokončeno