Při hledání vhodné ideové koncepce pro obnovy rozhledny v Březové jsme došli k několika tématům která se nám zdá dobré v rámci návrhu rozvinout.

Samozřejmostí je návrh rozhledny samotné.

Konstrukce rozhledny se skládá z hlavního nosného roštu z pozinkovaných ocelových HEB profilů s pravidelným rastrem založeného na železobetonové desce, která je zároveň součástí řešení venkovního mobiliáře. Vodorovné konstrukce v jednotlivých podlažích jsou navrženy z pororoštů z pozinkovaného ocelového plechu. Vestavěné objekty (mobiliář, bouda) jsou z masivního
neošetřeného dřeva. Bezpečnostní zábradlí tvoří nerezové sítě. Jednotlivé úrovně jsou propojeny pomocí ocelových točitých schodišť s lakovaným barevným povrchem. V 2.NP je umístěna sklouzavka do úrovně přízemí.

Velmi důležitou součástí návrhu je také hledání vhodného programu pro bezprostřední okolí rozhledny, hledání jakési “náplně” místa.

V tomto se nám jeví jako vhodné pracovat spíše minimalisticky, používat krajinotvorné (mýtotvorné) motivy – stromy, malé prvky místních biotopů, drobné prvky mobiliáře – ohniště, griloviště, lavičky… Celkově bychom byli rádi kdyby místo mělo potenciál se rozvíjet a umožňovalo případně také dílčí úpravy – například prořezávání březového háje a doplňování mobiliáře.

místo
Březová nad Svitavou, Česká Republika
klient
město Březová nad Svitavou
projekt
2021
stávající stav
studie
spoluprace
Ing. arch. Tomáš Madro