Sauna Bedřichov

Zadáním bylo vytvořit rodinné SPA ze stávajícího rekreačního objektu. Je zachováno původní hmotové řešení ovšem architektinický výraz a typologické řešení je pozměněno takovým způsobem aby lépe vyhovovalo potřebám zadavatele. Fungování objektu je navrženo tak aby jej bylo možné využívat ve všech ročních obdobích a to ve dvou základních režimech – letní a zimní. V letním režimu je objekt SPA více propojen s okolním prostředím a je možné jej užívat více volně. Naproti tomu v zimním režimu je objekt spíše uzavřený a nabízí útulné prostředí pro saunování a koupele. Materiálové řešení odpovídá funkci a je navrženo tak by bylo definovalo příjemné a zdravé prostředí vhodné pro aktivity SPA. Vnitřní obklady jsou dřevěné smrkové – bez povrchové úpravy, podlaha z vhodné dlažby, exterierové plochy modřínové, krytina – pokud umožní CHKO falcovaný plech, pokud nikoliv skladaná – například šedý cembonit nebo keramická skládaná. Prozatím je uvažováno o dřevostavbě a to zejména v souvislosti s využitím stávajících základů ( nepřetěžování ) avšak je možné toto podrobit kritické diskuzi. Ve studii je objekt navržen tak aby bylo možné zpracovat prováděcí projekt také ve variantě zděná konstrukce a nebo kombinace obou technologií.