Sauna Pardubice

Zadáním investora bylo nalézt vhodné řešení pro umístění a typologii
zahradní sauny na pozemku u rodinného řadového domu v rezidenční
čtvrti v Pardubicích. Součástí zadání bylo zvážit několik různě závažných
technikálií a požadavků na provoz sauny ale také zvážit možnost umístění
vodního prvku a případně navrhnout jeho optimální velikost.
Navrhované řešení vzniklo dialogem s investorem v jehož průběhu byli
projednány dvě základní možnosti umístění.
Objekt je navržen jako maximálně subtilní, tak aby mohl být umístěn do
části pozemku vedle stávajícího rodinného domu. Do prostoru zahrady
zasahuje pouze částí vodní plochy – malého biotopu.
Konstrukčně bychom zatím uvažovali o dřevostavbě na železobetonovém
základu který by byl zároveň součástí uvažovaného jezírka – případně
malého biotopu.
Fasáda modřín přírodní, interiér smrkové dřevo – ideálně biodesky.
Podlaha dlažba, podlaha venkovní částí – modřínové masivní hranoly
případně impregnované.

Místo
Pardubice, Česká republika
investor
soukromá osoba
projekt
2020
Stávající stav
studie