Vzhledem k tématu, které je řešeno, jsme v návrhu vyšli z jednoduchého tvarového konceptu. Návrh hmoty vychází z průniku
základních geometrických tvarů čtverce a kruhu. Vnější forma je charakterizována kvádrem na čtvercovém půdorysu, od kterého je
odečten vnitřní objem válce.

Půdorysně se jedná o souosou geometrii. Kruh je téměř vepsán
do čtverce a pouze v jednom místě dochází k průniku, který je
jednoduše ztvárněn jako mezera ve vnějším plášti a který funguje
jako vstup. Formální čistoty tvaru je dosaženo absencí zastřešení
vnitřního prostoru a minimálního vnitřního zařízení, které se omezuje pouze na dřevěný kvádr k sezení a umístěný strom. Strom
v sobě má jak symboliku života (jarní zrození při rašení pupenu,
přes letní bujné období až k podzimnímu ztišení a zimnímu klidu),
zároveň jeho růst směrem vzhůru vede zrak návštěvníka k nebi a
spolu s ním odvádí i jeho myšlenky nad náš svět. Interiér je pokryt
strukturovanou omítkou, jejíž textura a nedokonalost polidšťují
povrchy stěn.

Chtěli bychom umožnit návštěvníkovi trochu ztišit okolní vjemy,
nechat přilehlý hřbitov vstupovat pouze úzkou škvírou a vykrojit
tvarem horní kruhové linie kousek čisté oblohy bez cizích tvarů.
Vnitřní povrch by neměl poutat pozornost, měl by být pouze rámem
pro pohled vzhůru, promítacím plátnem stromu.

místo
Březová nad Svitavou, Česká Republika
klient
město Březová nad Svitavou
projekt
2022
současný stav
studie
spoluprace
Ing. arch. Tomáš Madro