Památník Dívka s kolem

Soutěžní návrh – 2. místo.

Památník má být poctou nejen Jindřišce Novákové, která byla spolu se svou rodinou popravena v Mauthausenu, ale také ostatním dívkám a ženám, které své životy položily v boji proti německé okupaci. Při hledání vhodného motivu a myšlenky pro památník je motiv kola – kružnice – kruhu výchozí a zásadní. Samozřejmě se nabízí kritika prvoplánovosti a zjednodušování tématu. Když však nahlédneme do významu tohoto základního geometrického útvaru, téma památníků nám začíná rezonovat v několika rovinách. Nejdůležitější v dnešním společenském kontextu je asi vizuální sloh a jeho význam. Tedy navrhujeme lapidární světlený objekt, který by svojí formou mohl oslovit široké spektrum publika a “hovořil” k němu nenásilným slovníkem minimalismu. Uvažujeme tak že objekt by svítil pouze ve vybraných časových intervalech, případně se rozsvěcel či stmíval postupně v závislosti na konkrétní světelné atmosféře dané roční dobou časem a podobně. Navrhované umístění objektu v prostoru dvorany však může definovat jistou symboliku a význam objektu v duchovní rovině vnímání. Samotný symbol kruhu/kružnice symbolizuje základní atribut ženské plodivé energie, představuje přírodní potenciál jinové polarity. Kruh také představuje kreativní proces tvoření neboli skrytou dynamiku tvořivého procesu především dominantně v přírodě jako takové. Jeho materialita o možností proměňování se v čase (den / noc) vnáší do jinak strnulého díla jitou dynamiku a životní tep. Vhodným doplněním návrhu by mohlo být osazení pobytové rampy s vodním prvkem – pítkem / fontánkou v parteru, což by mohlo být vhodnou reminiscencí na zaniklé betonové jezírko, které pravděpodobně nebude vhodné rekonstruovat pro jeho havarijní stav. Součástí řešení by také mohla být vhodná revitalizace zeleně – její zintenzivnění které by vykompenzovalo plošnou eliminaci vzniklou realizací rampy.

moto památníku:

Dívej se víš, dívej se výš a přemýšlej…

místo
Praha, Česká Republika
projekt
2022

Leave a Reply