Soutěžní návrh rekonstrukce kina v Novém Městě nad Metují

Pro naší práci na návrhu obnovy Kina byla zásadní osobní návštěva a prohlídka budovy s výkladem požadavků a popisem fungování stávající instituce. Jistá energie provozovatele kina byla impulsem pro směřování myšlenek doufejme správným směrem. Klíčovým tématem pro naší práci je tedy nalezení nekolizího provozního schématu, typologie a funkčních vazeb. Navrhovaný architektonický výraz rozvíjí původní kvalitní návrh objektu.
Rozhodli jsme se ho doplnit dalším objemem který naplní požadavky na bezproblémový provoz a doplní architektonickou kompozici která je již z dob vzniku původního domu založena velmi kvalitně. Důraz na konkrétní řešení, materiálové a technologické je upozaděn zejména v souvislosti s tím že hledání vhodného řešení výše uvedeného by mělo vzejít z dialogu se zadavatelem a mělo by být součástí dopracování soutěžního návrhu. Návrh celkového řešení je tedy syntézou vyhovujících provozních vazeb rekonstruovaného objektu, nové dostavby, ale také revize jeho bezprostředního okolí a vazeb na veřejný prostor města.

Leave a Reply