Přemýšlení o tématu a zadání nás provází rozsáhlou krajinou motivů. Všechny cesty však nakonec vedou spíše k lapidárním kompozicím a takovým řešením, která jsou maximálně v souladu s kontextem – jak formálním – tedy místním, ale také obsahovým – tím, které místo přesahuje. Proto v návrhu kombinujeme tradiční (a také pro fenomén pastevectví) technologii konstrukce s motivem vyhlídky – rozhledu po krajině. Veškeré další nároky na zastřešené prostory bychom řešili dočasnými konstrukcemi typickými pro zemědělství a chov dobytka. U objektu/ů by mohlo být například jednoduché ohniště s posezením. Celkově bychom byli rádi, kdyby se toto téma pojalo maximálně střídmě a lapidárně tak, aby mohlo být maximum pozornosti návštěvníků směřováno právě na skot a krajinu.

místo
Praha
investor
IPR Praha
projekt
2022
dokončení
současný stav
studie