PLOVOUCÍ SAUNA KOUTY

PLOVOUCÍ SAUNA KOUTY ... místo Kouty, Vysočina, Česká republika INVESTOR cedrovesudy.cz dokončení 2021 Stávající stav dokončeno foto atelier HRA Read More

SAUNA NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

Sauna Nová Ves u Chotěboře Zahradní sauna. místo Nová Ves u Chotěboře, Vysočina, Česká Republika klient soukromá osoba projekt 2022 stávající stav studie Read More

PLOVOUCÍ SAUNA LOM

Plovoucí sauna Lom Plovoucí sauna v bývalém kamenolomu Návrh sauny ovlivnilo zejména místo samé a jeho specifická uzavřenost a tajuplnost. Klient definoval rozsah zadání a naším hlavním úkolem bylo nalézt správné měřítko pro plavidlo - objekt. Právě kvůli ideálním rozměrům jsme se rozhodli utilitární typologii doplnit o vnější ochoz který je spíše sporadicky definován subtilním… Read More

SAUNA BEDŘICHOV

Sauna Bedřichov Zadáním bylo vytvořit rodinné SPA ze stávajícího rekreačního objektu. Je zachováno původní hmotové řešení ovšem architektinický výraz a typologické řešení je pozměněno takovým způsobem aby lépe vyhovovalo potřebám zadavatele. Fungování objektu je navrženo tak aby jej bylo možné využívat ve všech ročních obdobích a to ve dvou základních režimech - letní a zimní.… Read More

MOBILNÍ SAUNA HRA

Mobilní sauna Domeček. projekt 2021 stávající stav realizace Read More

Mobilní sauna Osmihran

Mobilní sauna Osmihran Mobilní sauna realizovaná na klíč v rámci ateliéru. investor soukromý klient projekt 2022 dokončení 2022 současný stav dokončeno Read More

SAUNA MAŘENICE

Zahradní sauna Mařenice. místo Mařenice, Česká republika klient soukromá osoba projekt 2022 stávající stav dokumentace ke stavebnímu povolení Read More

PLOVOUCÍ SAUNA KOUTY 2

Plovoucí sauna Kouty II Studie plovoucí sauny do SPA areálu Kouty. místo Kouty, Vysočina, Česká republika klient hotel Kouty projekt 2022 stávající stav studie Read More

SAUNA SOLU

Sauna Solu Studie a realizace prototypu modulární sauny. Místo Hradec Králové, Česká republika projekt 2020 INVESTOR RSC Slezská plovárna Stávající stav studie, realizace prototypu foto RSC Slezská plovárna Read More

SAUNA PARDUBICE

Sauna Pardubice Zadáním investora bylo nalézt vhodné řešení pro umístění a typologii zahradní sauny na pozemku u rodinného řadového domu v rezidenční čtvrti v Pardubicích. Součástí zadání bylo zvážit několik různě závažných technikálií a požadavků na provoz sauny ale také zvážit možnost umístění vodního prvku a případně navrhnout jeho optimální velikost. Navrhované řešení vzniklo dialogem… Read More