Vyustění Žižkovského tunelu

Vyustění Žižkovského tunelu Soutěžní návrh - 2. místo.   Po dlouhé cestě vzhůru čeká na konci tunelu světlo. Ocitáme se v nekončícím prostoru zrcadlení. Kolem nás se odráží neomezené obrazy proměnlivé reality. Její deformace záleží na našem úhlu pohledu. Na našem individuálním vnímání, transformující se v závislosti na čase, prostoru a pohybu. Žižkov byl vždy místem svérázným, osobitým,… Read More

Mateřská škola U Přehrady (Jablonec n. N.)

Mateřská škola U Přehrady Soutěžní návrh. Máme štěstí, že v teamu který pracoval na návrhu školky je několik lidí, kteří jsou s tématem přímo konfrontováni v osobním životě. Někteří z nás vychovávají děti, které právě navštěvují anebo nedávno navštěvovaly různé typy mateřinek. Práce na koncepci architektonického návrhu byla tedy protkána mnoha reálnými konfrontacemi a neváhali… Read More

Povodí Vltavy Strakonice

Povodí Vltavy Strakonice Soutěžní návrh. Specifický charakter místa vybraného pro stavbu nového objektu Povodí Vltavy nás v navrhování vedl poměrně přímou cestou. Lineární uspořádání parcely a obdobné vazby okolí (krajina, řeka, silnice, okolní zástavba) vybízí k navržení dlouhého a subtilního domu. Tento pak bude pozitivně vnímán z vyvýšené komunikace, odkud bude nejvíce vnímán míjejícím publikem,… Read More

Náměstí Tuchlovice

Rekonstrukce náměstí v Tuchlovicích Soutěžní návrh - 3. místo. I Klíčovým motivem navrhovaného řešení náměstí v Tuchlovicích jsou prostorové a funkční vazby místa. Zásadní je přeložka části dopravní komunikace Ke Stráži a její nové napojení na Karlovarskou. Toto řešení eliminuje stávající dopravní uzel v centru obce a zejména pak v další fázi redukuje asfaltovou plochu… Read More

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES Na vybrané miesto sme sa rozhodli umiestniť jednoduchý objekt - úkryt - citlivo zasadený do krajiny. Pre návštevníka poskytuje hneď niekoľko funkcií a bez zbytočných príkras vytvára bezpečný priestor.Ideovo sme pracovali s témou koliby, ktorá dodnes svojim spôsobom slúži ako horské obydlie. Tento archetypálny objekt je formálne i konštrukčne jednoznačný. Pracuje so… Read More

SMUTEČNÍ SÍŇ V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU

Vzhledem k tématu, které je řešeno, jsme v návrhu vyšli z jednoduchého tvarového konceptu. Návrh hmoty vychází z průniku základních geometrických tvarů čtverce a kruhu. Vnější forma je charakterizována kvádrem na čtvercovém půdorysu, od kterého je odečten vnitřní objem válce. Půdorysně se jedná o souosou geometrii. Kruh je téměř vepsán do čtverce a pouze v… Read More

Památník Dívka s kolem

Památník Dívka s kolem Soutěžní návrh - 2. místo. Památník má být poctou nejen Jindřišce Novákové, která byla spolu se svou rodinou popravena v Mauthausenu, ale také ostatním dívkám a ženám, které své životy položily v boji proti německé okupaci. Při hledání vhodného motivu a myšlenky pro památník je motiv kola – kružnice - kruhu… Read More

ROZHLEDNA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Při hledání vhodné ideové koncepce pro obnovy rozhledny v Březové jsme došli k několika tématům která se nám zdá dobré v rámci návrhu rozvinout. Samozřejmostí je návrh rozhledny samotné. Konstrukce rozhledny se skládá z hlavního nosného roštu z pozinkovaných ocelových HEB profilů s pravidelným rastrem založeného na železobetonové desce, která je zároveň součástí řešení venkovního… Read More

SOUTOK – VODNÍ PAVILON

Dočasný objekt “Vodního pavilonu“ chápeme jako otevřenou strukturu - systém, který je možné dle potřeby modifikovat, doplňovat a hlavně používat různým způsobem - dle aktuální potřeby. Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme pro základní konstrukční osnovu použili fungující a osvědčený systém trubkového lešení. Samotná technologie a s ní související produkční metody do velké míry definují estetiku… Read More

Rekonstrukce kina v Novém Městě nad Mětují

Soutěžní návrh rekonstrukce kina v Novém Městě nad Metují Pro naší práci na návrhu obnovy Kina byla zásadní osobní návštěva a prohlídka budovy s výkladem požadavků a popisem fungování stávající instituce. Jistá energie provozovatele kina byla impulsem pro směřování myšlenek doufejme správným směrem. Klíčovým tématem pro naší práci je tedy nalezení nekolizího provozního schématu, typologie… Read More