ROZHLEDNA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Při hledání vhodné ideové koncepce pro obnovy rozhledny v Březové jsme došli k několika tématům která se nám zdá dobré v rámci návrhu rozvinout. Samozřejmostí je návrh rozhledny samotné. Konstrukce rozhledny se skládá z hlavního nosného roštu z pozinkovaných ocelových HEB profilů s pravidelným rastrem založeného na železobetonové desce, která je zároveň součástí řešení venkovního… Read More

SMUTEČNÍ SÍŇ V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU

Vzhledem k tématu, které je řešeno, jsme v návrhu vyšli z jednoduchého tvarového konceptu. Návrh hmoty vychází z průniku základních geometrických tvarů čtverce a kruhu. Vnější forma je charakterizována kvádrem na čtvercovém půdorysu, od kterého je odečten vnitřní objem válce. Půdorysně se jedná o souosou geometrii. Kruh je téměř vepsán do čtverce a pouze v… Read More

SOUTOK – BAČŮV ÚKRYT

Přemýšlení o tématu a zadání nás provází rozsáhlou krajinou motivů. Všechny cesty však nakonec vedou spíše k lapidárním kompozicím a takovým řešením, která jsou maximálně v souladu s kontextem - jak formálním - tedy místním, ale také obsahovým - tím, které místo přesahuje. Proto v návrhu kombinujeme tradiční (a také pro fenomén pastevectví) technologii konstrukce… Read More

SOUTOK – VODNÍ PAVILON

Dočasný objekt “Vodního pavilonu“ chápeme jako otevřenou strukturu - systém, který je možné dle potřeby modifikovat, doplňovat a hlavně používat různým způsobem - dle aktuální potřeby. Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme pro základní konstrukční osnovu použili fungující a osvědčený systém trubkového lešení. Samotná technologie a s ní související produkční metody do velké míry definují estetiku… Read More

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES Na vybrané miesto sme sa rozhodli umiestniť jednoduchý objekt - úkryt - citlivo zasadený do krajiny. Pre návštevníka poskytuje hneď niekoľko funkcií a bez zbytočných príkras vytvára bezpečný priestor.Ideovo sme pracovali s témou koliby, ktorá dodnes svojim spôsobom slúži ako horské obydlie. Tento archetypálny objekt je formálne i konštrukčne jednoznačný. Pracuje so… Read More