Vyustění Žižkovského tunelu

Vyustění Žižkovského tunelu Soutěžní návrh - 2. místo.   Po dlouhé cestě vzhůru čeká na konci tunelu světlo. Ocitáme se v nekončícím prostoru zrcadlení. Kolem nás se odráží neomezené obrazy proměnlivé reality. Její deformace záleží na našem úhlu pohledu. Na našem individuálním vnímání, transformující se v závislosti na čase, prostoru a pohybu. Žižkov byl vždy místem svérázným, osobitým,… Read More

Náměstí Tuchlovice

Rekonstrukce náměstí v Tuchlovicích Soutěžní návrh - 3. místo. I Klíčovým motivem navrhovaného řešení náměstí v Tuchlovicích jsou prostorové a funkční vazby místa. Zásadní je přeložka části dopravní komunikace Ke Stráži a její nové napojení na Karlovarskou. Toto řešení eliminuje stávající dopravní uzel v centru obce a zejména pak v další fázi redukuje asfaltovou plochu… Read More

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES Na vybrané miesto sme sa rozhodli umiestniť jednoduchý objekt - úkryt - citlivo zasadený do krajiny. Pre návštevníka poskytuje hneď niekoľko funkcií a bez zbytočných príkras vytvára bezpečný priestor.Ideovo sme pracovali s témou koliby, ktorá dodnes svojim spôsobom slúži ako horské obydlie. Tento archetypálny objekt je formálne i konštrukčne jednoznačný. Pracuje so… Read More

SMUTEČNÍ SÍŇ V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU

Vzhledem k tématu, které je řešeno, jsme v návrhu vyšli z jednoduchého tvarového konceptu. Návrh hmoty vychází z průniku základních geometrických tvarů čtverce a kruhu. Vnější forma je charakterizována kvádrem na čtvercovém půdorysu, od kterého je odečten vnitřní objem válce. Půdorysně se jedná o souosou geometrii. Kruh je téměř vepsán do čtverce a pouze v… Read More

Památník Dívka s kolem

Památník Dívka s kolem Soutěžní návrh - 2. místo. Památník má být poctou nejen Jindřišce Novákové, která byla spolu se svou rodinou popravena v Mauthausenu, ale také ostatním dívkám a ženám, které své životy položily v boji proti německé okupaci. Při hledání vhodného motivu a myšlenky pro památník je motiv kola – kružnice - kruhu… Read More

ROZHLEDNA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Při hledání vhodné ideové koncepce pro obnovy rozhledny v Březové jsme došli k několika tématům která se nám zdá dobré v rámci návrhu rozvinout. Samozřejmostí je návrh rozhledny samotné. Konstrukce rozhledny se skládá z hlavního nosného roštu z pozinkovaných ocelových HEB profilů s pravidelným rastrem založeného na železobetonové desce, která je zároveň součástí řešení venkovního… Read More

SOUTOK – VODNÍ PAVILON

Dočasný objekt “Vodního pavilonu“ chápeme jako otevřenou strukturu - systém, který je možné dle potřeby modifikovat, doplňovat a hlavně používat různým způsobem - dle aktuální potřeby. Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme pro základní konstrukční osnovu použili fungující a osvědčený systém trubkového lešení. Samotná technologie a s ní související produkční metody do velké míry definují estetiku… Read More

Rekonstrukce kina v Novém Městě nad Mětují

Soutěžní návrh rekonstrukce kina v Novém Městě nad Metují Pro naší práci na návrhu obnovy Kina byla zásadní osobní návštěva a prohlídka budovy s výkladem požadavků a popisem fungování stávající instituce. Jistá energie provozovatele kina byla impulsem pro směřování myšlenek doufejme správným směrem. Klíčovým tématem pro naší práci je tedy nalezení nekolizího provozního schématu, typologie… Read More

Hasičská zbrojnice Lanškroun

Soutěžní návrh hasičské zbrojnice v Lanškrouně Návrh zásadně definují funkční a místní vazby, typologické požadavky a souvislosti v provozu hasičské zbrojnice. Dále jsme se při práci snažili najít takovou architektonickou kompozici, která by svébytným způsobem dotvořila prostor města, nabídla současný pohled na fenomén a poskytla část prostoru veřejnému (obecnímu) životu. Navrhujeme tedy kompozici dvou hlavních… Read More