TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES

TURISTICKÁ ÚTULNA HIKEMATES Na vybrané miesto sme sa rozhodli umiestniť jednoduchý objekt - úkryt - citlivo zasadený do krajiny. Pre návštevníka poskytuje hneď niekoľko funkcií a bez zbytočných príkras vytvára bezpečný priestor.Ideovo sme pracovali s témou koliby, ktorá dodnes svojim spôsobom slúži ako horské obydlie. Tento archetypálny objekt je formálne i konštrukčne jednoznačný. Pracuje so… Read More

SMUTEČNÍ SÍŇ V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU

Vzhledem k tématu, které je řešeno, jsme v návrhu vyšli z jednoduchého tvarového konceptu. Návrh hmoty vychází z průniku základních geometrických tvarů čtverce a kruhu. Vnější forma je charakterizována kvádrem na čtvercovém půdorysu, od kterého je odečten vnitřní objem válce. Půdorysně se jedná o souosou geometrii. Kruh je téměř vepsán do čtverce a pouze v… Read More

ROZHLEDNA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Při hledání vhodné ideové koncepce pro obnovy rozhledny v Březové jsme došli k několika tématům která se nám zdá dobré v rámci návrhu rozvinout. Samozřejmostí je návrh rozhledny samotné. Konstrukce rozhledny se skládá z hlavního nosného roštu z pozinkovaných ocelových HEB profilů s pravidelným rastrem založeného na železobetonové desce, která je zároveň součástí řešení venkovního… Read More

SOUTOK – VODNÍ PAVILON

Dočasný objekt “Vodního pavilonu“ chápeme jako otevřenou strukturu - systém, který je možné dle potřeby modifikovat, doplňovat a hlavně používat různým způsobem - dle aktuální potřeby. Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme pro základní konstrukční osnovu použili fungující a osvědčený systém trubkového lešení. Samotná technologie a s ní související produkční metody do velké míry definují estetiku… Read More

Rekonstrukce kina v Novém Městě nad Mětují

Soutěžní návrh rekonstrukce kina v Novém Městě nad Metují Pro naší práci na návrhu obnovy Kina byla zásadní osobní návštěva a prohlídka budovy s výkladem požadavků a popisem fungování stávající instituce. Jistá energie provozovatele kina byla impulsem pro směřování myšlenek doufejme správným směrem. Klíčovým tématem pro naší práci je tedy nalezení nekolizího provozního schématu, typologie… Read More

Hasičská zbrojnice Lanškroun

Soutěžní návrh hasičské zbrojnice v Lanškrouně Návrh zásadně definují funkční a místní vazby, typologické požadavky a souvislosti v provozu hasičské zbrojnice. Dále jsme se při práci snažili najít takovou architektonickou kompozici, která by svébytným způsobem dotvořila prostor města, nabídla současný pohled na fenomén a poskytla část prostoru veřejnému (obecnímu) životu. Navrhujeme tedy kompozici dvou hlavních… Read More

SOUTOK – BAČŮV ÚKRYT

Přemýšlení o tématu a zadání nás provází rozsáhlou krajinou motivů. Všechny cesty však nakonec vedou spíše k lapidárním kompozicím a takovým řešením, která jsou maximálně v souladu s kontextem - jak formálním - tedy místním, ale také obsahovým - tím, které místo přesahuje. Proto v návrhu kombinujeme tradiční (a také pro fenomén pastevectví) technologii konstrukce… Read More

ALTÁN TĚCHONICE

Altán Těchonice ... Místo Těchonice, Česká republika investor soukromá osoba projekt 2021 dokončení 2021 Stávající stav dokončeno Read More