SOUTĚŽ - PROMĚNA ÚDOLÍ "LETŇÁKU" JEMNICE, 2023


Řešené území neodmyslitelně patří do rozsáhlého po staletí komponovaného přírodního prostředí města Jemnice. V druhé polovině 20. století byla
však necitlivými zásahy tato kompozice narušena. Navrhované řešení obnovy navazuje na původní krajinou koncepci ale také aplikuje současné požadavky zadavatele. Navrhujeme tedy území revitalizovat a
maximálně akcentovat přírodní krajinné prostředí místa. Stávající objekty jsou odstraněny. Velmi důležité je měřítko místa. Navrhujeme novostavbu skautské klubovny, která integruje diskrétní zázemí pro společenské události. Navracíme zpět vodní plochu
– rybník – dle průzkumů přibližně v původní poloze. Prostředí je komponováno takovým způsobem, aby bylo možné jej využívat v různých dramaturgických konceptech adekvátním místnímu charakteru. Návrh vegetačních prvků v maximální míře využívá stávající cenné dřeviny – zachování středně/dlouhověkých kosterních dřevin odstranění náletů a doplnění novými stromy, aby byla zachována druhová rozmanitost.

ODMĚNA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI
 


© Atelier HRA. All rights reserved.