VENKOVNÍ UČEBNY - GEVO, 2022


Myšlenka realizace venkovních pavilonů - učeben vznikla z potřeby navýšit prostorovou kapacitu gymnázia GEVO. Navrhli jsme jednoduché objekty, které nemají pevné základy, jsou na zemi "pouze" položeny a to zejména protože se jedná pouze o dočasné řešení problému. Po rekonstrukci a dostavbě původního objektu školy budou pavilony přesunuty na jiná místa v rámci zahrady a adaptovány dle potřeby. Pavilony jsou pro lepší obslužnost doplněny pergolou, která je zastřešena banerovinou. Celý soubor je prověřený nyní již stovkami studentů a rozhodli jsme se ho prezentovat až po několika letech od realizace. Čas ukázal, že se povedlo navrhnout a postavit dřevostavby, které naplnily očekávání a dobře slouží svému účelu. Při tom všem nevypadají vůbec špatně.

 

----

Návrh: ATELIER HRA

Realizace: ATELIER HRA

Foto: FILIP MARYŠKO


© Atelier HRA. All rights reserved.